ΠΚ GlassWorks / Επικοινωνία

Τοποθεσία
Φόρμα επικοινωνίας
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Γαμβέττα 156
54248, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο & Fax
2310.305.450

Web
www.pkglassworks.gr
info@pkglassworks.gr